Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX sãn xuất Nông Lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX sãn xuất Nông Lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú
Mã số thuế
Điện thoại
0961.073.018
Email
Website
Hotline
0961.073.018
Địa chỉ
thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đak Nông
FaceBook
Youtube