Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Buôn Choah
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Buôn Choah
Mã số thuế
Điện thoại
0973 911074 – 0392721982
Email
Website
Hotline
0973 911074 – 0392721982
Địa chỉ
Cao Sơn, Buôn Choah, Krông Nô, Đắk Nông
FaceBook
Youtube