Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BỀN VỮNG VIỆT NAM
Tên giao dịch
Thương hiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BỀN VỮNG VIỆT NAM
Mã số thuế
Điện thoại
6400440197
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
FaceBook
Youtube