ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

(15/11/2021)
Phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững là mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhiệm vụ then chốt này đang được tỉnh tập trung các giải pháp để thực hiện.
(07/06/2021)
Đắk Nông là tỉnh nông nghiệp, có thế mạnh cả về trồng trọt (cây trồng chủ lực cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ) và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

TÌM KIẾM THÔNG TIN