SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Số 2 Phan Kế Bính,phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Ninh – Giám đốc Sở
Email : skhcn@daknong.gov.vn

Thông tin liên hệ

Gửi tới *
Họ tên *
Đơn vị *
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email *
Nội dung *