HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 07/12/2021
Lô CN6-3, Thuộc lô CN6, Khu Công Nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Tổ dân phố 05, thị trấn Ea T-Ling, Cư Jút , Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0124 - 01240: Trồng cây hồ tiêu
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
thôn Tân Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 27/10/2022
thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 462 - 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0145: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Nam Tiến, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 12, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 11: SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG
Ngày duyệt hồ sơ:
434 quốc lộ 14, thôn 6, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ:
Tổ 4, Khối 2, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01192: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ:
Số nhà 21, Tổ 3, Khối 3, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN