HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0117 - 01170: Trồng cây có hạt chứa dầu
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2022
01 Ngô Thị Nhậm, tổ 4, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 29
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0131- 01310: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 13/12/2021
Số 344, Đường Trần Phú, Tổ 3, Phường Nghĩa Đức,Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 09/05/2023
Số 37 Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: 462 - 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày duyệt hồ sơ: 21/04/2022
Tổ 4, Phưỡng Nghĩa Phú, Thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt
Đã phê duyệt
số sản phẩm 10
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2022
46 Quang Trung, P.Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 17/10/2022
Tổ 3, Phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 27/11/2021
Bon Phai Kol Pru Đăng , Xã Đăk Nia, Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 18/10/2022
số 77, đường Hai Bà Trưng, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ:
Tổ dân phố Nghĩa Thắng, Phường Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN