HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 01/11/2022
thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 21/12/2022
Thôn Tân Bình, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
thôn 4, xã Nhân Cơ, huyện Đak R,Lấp, tỉnh Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 12/10/2022
Thôn 4, xã Kiến Thành, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 463: Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Ngày duyệt hồ sơ:
Số 20 Thôn Châu Thành, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ:
Km207, QL14, Quảng Tín, Đắk R'Lấp, Đăk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 2, Xã Quảng Tín, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN