HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 13/12/2021
Thôn 8 - HUyện Đắk Ha - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01192: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 27/06/2023
Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 1, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN