HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 02101: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
Thôn Thanh Thái, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4631 - 46310: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Ngày duyệt hồ sơ: 17/09/2022
Cao Sơn, Buôn Choah, Krông Nô, Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 011: Trồng cây hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10611: Xay xát
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN