HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 202: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
SN 18A, thôn Kẻ Đọng, Đức Minh, Đăk Mil, Đăk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 26
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
số 19 thôn Đức Sơn, xã Dức Mạnh,, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
thôn Đăk Kim, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 013: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Ngày duyệt hồ sơ: 13/12/2021
SN 69, Thuận Nam, Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 12/10/2022
Thôn Đắk Thủy, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01452: Chăn nuôi lợn
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Năm Tầng, Xã Đắk R-La, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01452: Chăn nuôi lợn
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Năm Tầng, Xã Đắk R-La, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ:
Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN