HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0119: Trồng cây hàng năm khác
Ngày duyệt hồ sơ: 06/10/2022
Thôn 2, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 011: Trồng cây hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 11/12/2021
thôn 8, xã Đawk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0122 - 01220: Trồng cây lấy quả chứa dầu
Ngày duyệt hồ sơ: 17/10/2022
Số 60 khu Đô Thị Him Lam, đường số 8, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Địa điểm sản xuất: Thôn 5, Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 02, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0113 - 01130: Trồng cây lấy củ có chất bột
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thửa đất số 71, Tờ bản đồ 13, Thôn 19, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN