Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẮC CA ĐẮK NÔNG
Tên giao dịch
Thương hiệu
Mắc ca Đắk Nông
Mã số thuế
6400366426
Điện thoại
0978543069
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
FaceBook
Youtube
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP