Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA ĐẮK NÔNG
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cà phê Đoàn Gia GAP
Mã số thuế
Điện thoại
0935 346678
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 02, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
FaceBook
Youtube
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP